68 öre och en handuppräckning för flickors rätt till skolgång

Globen under Internationella flickadagen 11:e oktober
Globen under internationella Flickdagen 11:e oktober Foto: Plan

Idag är det internationella Flickdagen vilket i år uppmärksammas i runt 70 länder. Bland annat lyser Globen i Stockholm, Empire State Building i New York, Niagarafallen i Kanada och ett 20-tal andra ”byggnader” rosa under Flickdagen. Som jag skrivit om tidigare är satsningen på flickor och utbildning av flickor ett viktigt steg i att inte bara förbättra livet för flickorna i fattiga länder, utan även för hela samhället i dessa länder. Anna Hägg-Sjöquist förklarar varför:

Vårt arbete runt om i världen visar att ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. En utbildad flicka är mindre benägen att giftas bort och hon föder färre och friskare barn. Dessutom ökar en utbildad flicka sina framtida inkomster och återinvesterar det hon tjänar i sin familj. – Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.

Idag tillkännagavs också vem som får Nobels fredspris. Många hoppades på att pakistanska Malala Yousafzai skulle få det på grund av hennes starka röst för flickors rättigheter till utbildning. Något som för ett år sedan höll på att kosta henne livet. Det blev istället det internationella samarbetsorganet OPCW, som arbetar med att se till att förbudet mot tillverkning och förvaring av kemiska vapen efterlevs, som får Nobels fredspris i år. Rykten säger att många talibaner jublade när de fick höra att Malala inte fick fredspriset. Fruktansvärt, tycker jag, men gläds istället åt all uppmärksamhet hon ändå får och ger flickors rätt till skolgång.

Räck upp handen med Plan. Foto: Plan
Räck upp handen med Plan. Foto: Plan

Sedan Malala sköts för ett år sedan har 1,5 miljoner människor ”räckt upp handen” för att de tycker att flickors utbildning ska prioriteras i FNs nya millenniemål men det behövs fler handuppräckningar. Håller du med så räck upp du också!

Plan genomför just nu en kampanj som handlar om att du, bara genom att bidra med din underskrift, är med och skänker en skoltimme åt en flicka. Tanken är att timmar blir till dagar som blir till veckor som blir till månader. Visste du till exempel att bara genom att öka flickors närvaro på högstadiet med 1% påverkar landets BNP positivt med +0,3%.

Så passa på att avsluta arbetsveckan med en god gärning som inte kostar dig mer än tiden det tar att skriva under för att en flicka i en fattig del av världen ska få en skoltimme extra.

Trevlig helg!

Linda - Egensinnigt

Leave a Reply